Ro(c)k v poezii

(přednes ve vybraných dílech pravidelného rozhlasového pořadu)

Připravil: Josef Rauvolf

Český rozhlas 2013

Pořady věnované:
Françoisovi Villonovi (11. a 12. díl)
Langstonovi Hughesovi (13. díl)
Hugovi Ballovi (23. díl)
Williamovi S. Burroughsovi (24., 27. a 28. díl)
Ivanovi Wernischovi (38. díl)
Milanovi Nápravníkovi (35., 39. a 40. díl)
a další

Průvodní slovo: Josef Rauvolf
V některých dílech spoluúčinkovali: Jaroslav Plesl, Ivan Řezáč, Libor Vacek a další

Díly věnované Williamovi S. Burroughsovi byly v roce 2016 znovu zařazeny do cyklu „Americký rok“.

Český rozhlas
10 min. + 9 min. + 10 min. + 10 min. + 10 min. + 10 min. + 10 min. + 10 min. + 10 min. + 10 min. + 10 min.

 

Audio

François Villon: 11. díl, 12. díl

Langston Hughes (13. díl)

Hugo Ball (23. díl)

William S. Burroughs: 24. díl, 27. díl, 28. díl

Ivan Wernisch (38. díl)

Milan Nápravník: 35. díl, 39. díl, 40. díl