Uvedení knihy „Stůňu touž nemocí“

Café Montmartre, Praha, 29. 1. 2018

Slavnostní uvedení knihy „Stůňu touž nemocí (Julius Zeyer a Jan Lier v zrcadle vzájemných dopisů)“, kterou sestavila a edičně připravila Petra Ježková. Doprovodné studie napsali Michal Fránek, Petra Ježková a Eva Stehlíková. Ilustroval Petr Štefek. Vydal Divadelní ústav.

Uvedení knihy „Stůňu touž nemocí“

Večer uvedl Ondřej Svoboda, vedoucí Útvaru Divadelního ústavu v Institutu umění (Divadelním ústavu).

Úvodní slovo přednesl Přemysl Rut.

Úryvky z knihy přečetli Karel Dobrý (dopisy Julia Zeyera) a Cyril Dobrý (dopisy Jana Liera).

Houslové sólo ze scénické hudby Josefa Suka k dramatu Julia Zeyera „Radúz a Mahulena“ zahrála Lucia Fulka Kopsová.

Hosté: Petra Ježková, Petr Štefek a další.

 

Uvedení knihy „Stůňu touž nemocí“ Uvedení knihy „Stůňu touž nemocí“ Uvedení knihy „Stůňu touž nemocí“ Uvedení knihy „Stůňu touž nemocí“ Uvedení knihy „Stůňu touž nemocí“ Uvedení knihy „Stůňu touž nemocí“ Uvedení knihy „Stůňu touž nemocí“ – pozvánka

 

Z médií

Slavnostní uvedení knihy Stůňu touž nemocí – Julius Zeyer a Jan Lier v zrcadle vzájemných dopisůproběhne symbolicky 29. ledna, ve výroční den úmrtí Julia Zeyera. Od 18 hodin vás v Café Montmartre (Řetězová 7, Praha 1) čeká čtení z dopisů v podání Karla Dobrého a Cyrila Dobrého a houslové sólo ze Sukovy scénické hudby k Radúzovi a Mahuleně, které zahraje Lucia Fulka Kopsová.
Divadlo.cz 18.1.2018.