Katynka z Heilbronnu

neboli Zkouška ohněm

Das Käthchen von Heilbronn oder Die Feuerprobe

Městská divadla pražská – Spolek Kašpar
Role: Bedřich Veter, hrabě z Hvězdy

Autor: Heinrich von Kleist
Režie: Michal Dočekal
Premiéra: 1. 4. 1992 (na scéně Divadla Rokoko)

Katynka z Heilbronnu

Překlad: Jindřich Pokorný
Dramaturgie: Kateřina Šavlíková (Fejlková)
Výprava: Jana Preková
Hudba: Miki Jelínek

OBSAZENÍ
Katynka, dcera Studáníkova: Markéta Třešňáková
Bedřich Veter, hrabě z Hvězdy: Karel Dobrý

Kunhuta z Klániště: Viktorie Čermáková
Božetěch Studáník, otec Katynky: Jan Potměšil

Rozálie, komorná Kunhutina: Renata Kubišová
Božina, Veterův zbrojnoš & Lenorka, Veterova příbuzná: Zuzana Stivínová
Rytíř Ohnivec, hraběcí vazal: Bohumil Klepl
Císař & Uhlíř & 3. soudce fémového soudu: Jiří Štrébl
Rýnský hrabě z Kamene, snoubenec Kunhutin & Uhlířský mládenec: Pavel Lagner
Freiburk (Maxmilián, purkrabí freiburský) & 2. soudce fémového soudu: Zdeněk Vencl
Jiří z Hvozdova, přítel Maxmiliánův & 1. soudce fémového soudu: Tomáš Karger
Cherubín: Martin Němec

 

Katynka z Heilbronnu Katynka z Heilbronnu  

 

Z médií

Velmi kvalitním výkonem se v roli hraběte z Hvězdy prezentuje K. Dobrý, který již svou vizáží přesvědčuje, že právě on a nikdo jiný se musel stát osudem Katynky.
Jakub J. Kühnel, 1992.

Přispívají k tomu samozřejmě i herecké výkony, především Karla Dobrého v roli hraběte z Hvězdy, Markéty Třešňákové jako Katynky a Viktorie Čermákové v roli Kunhuty z Klániště.
Radka Prchalová, VP 6.4.1992.

Hrabě z Hvězdy není v podání Karla Dobrého čistě romantický snílek – občas tu brobleskne jádro tvrdě racionální kalkulace. Škoda, že tento motiv není více rozpracován.
-har-, Prostor 14.4.1992.

Úvodní scéna udává inscenaci dynamiku, vysokou hladinu exprese a vnitřního zaujetí jednotlivých herců. Výborně exponuje drama Jan Potměšil jako Božetěch Studáník, ostře začínají také Karel Dobrý (hrabě z Hvězdy) a Katynka v podání Markéty Třešňákové.
Martin Hrabák, ČD2 8.4.1992.

Z mužského obsazení jmenujme aspoň Karla Dobrého v hraběti z Hvězdy s psychologicky zcela věrohodnými posuny postavy a velmi tvárného Jiřího Štrébla v dvojroli Císaře a Uhlíře.
Ota Popp, Svobodné slovo 14.4.1992.

Škoda, že výrazným postavám hraběte z Hvězdy (Karel Dobrý) a rytíře Ohnivce (Bohumil Klepl) sekundují matná Katynka Markéty Třešňákové a „jednorozuměrná“ Kunhuta Viktorie Čermákové, ačkoli by měly být rovnocennými partnerkami svých mužských protějšků.
Jan Kolář, Právo lidu 21.4.1992.

Hrabě z Hvězdy (Karel Dobrý) rozpačitě „říjí“ mezi smyslně vypočítavou Kunhutou (Renata Kubišová), neurčitě vášnivou Katynkou (Markéta Třešňáková) a tak trochu i ženským šaškem Božinou (zajímavý výkon Zuzany Stivínové).
Luděk Richter, Lidové noviny 3.4.1992.

Hrabě z Hvězdy není v podání Karla Dobrého čistě romantický snílek – občas tu probleskne jádro tvrdě racionální kalkulace. (Škoda, že tento motiv není více rozpracován.)
-har-, Prostor 14.4.1992.

Někdy se vyskytnou přesahy až absurdní. Hraběti z Hvězdy (dobrá role pro Karla Dobrého) jde o vážnou věc, po čase trpělivého odkopávání zbožně milující Katynky snové vnuknutí velí srdci nahradit odkopávání povolnou vstřícností a ztělesněné zlo – odpornou intrikánku Kunhutu (Viktorií Čermákovou nadšeně kvitovala i herečka, která měla hrát Kunhutu původně) nahradit ztělesněným dobrem – Katynkou.
Filip Smoljak, Metropolitan 9.4.1992.