E.F.B. – Kladivo na divadlo

/hudební inscenace/

Divadlo Archa
Role: E. F. Burian (starší) a další postavy

Autor: Jiří Pokorný
Režie: Jiří Pokorný
Premiéra: 24. 9. 2004

Předpremiéra: 21. 9. 2004. Poslední uvedení: 31. 5. 2005. Počet uvedení: 15.

E.F.B. – Kladivo na divadlo

Použitá hudba: skladby Emila Františka Buriana
Hudba: Petr Kofroň
Námět: Ondřej Hrab, Jana Svobodová
Scénář: Jiří Pokorný
Dramaturgie: Ivana Slámová
Scéna: Tomáš Rusín
Kostýmy: Zuzana Štefunková-Rusínová
Light design: Viktor Zborník
Filmové dotáčky: Benjamin Tuček (režie), Jiří Lívanec (kamera)
Video: Tomáš Jílek
Hudba: Emil František Burian, Petr Kofroň
Dirigent: Petr Kofroň

OBSAZENÍ
E. F. Burian (mladý) a další postavy: Jiří Hána
E. F. Burian (starší) a další postavy: Karel Dobrý
E. F. Burian (nejstarší) a další postavy: Martin Pechlát
více rolí: Alena Štréblová
více rolí: Gabriela Pyšná
více rolí: Eva Stanislavová
Hudební doprovod: Agon Orchestra

 

E.F.B. – Kladivo na divadlo E.F.B. – Kladivo na divadlo E.F.B. – Kladivo na divadlo E.F.B. – Kladivo na divadlo E.F.B. – Kladivo na divadlo E.F.B. – Kladivo na divadlo E.F.B. – Kladivo na divadlo E.F.B. – Kladivo na divadlo E.F.B. – Kladivo na divadlo E.F.B. – Kladivo na divadlo E.F.B. – Kladivo na divadlo E.F.B. – Kladivo na divadlo (zkouška) E.F.B. – Kladivo na divadlo (zkouška) E.F.B. – Kladivo na divadlo (zkouška)

 

Odkazy

Divadlo Archa

 

Z médií

V roli geniálního hudebníka, divadelníka, teoretika, ale i zapáleného komunisty se představí postupně tři herci – Jiří Hána, Karel Dobrý a Martin Pechlát.
Kateřina Kolářová, Mladá fronta DNES 23.9.2004.

O tom, že představení divákovi nenabídne jasný a neměnný pohled na rozporuplnou osobnost, jíž Burian byl, svědčila i dnešní tisková konference. Pokorný vidí Buriana jako člověka vzývajícího řád a konstruktivnost ve veškerém lidském jednání. „Po návratu z koncentráku muselo jeho okolí připadat, že je paranoidní, všemi možnými způsoby se snažil vyrovnat se s tím, co prožil,“ soudí naopak herec Karel Dobrý, jeden ze tří, kteří ve hře Buriana představují. Divadelníka v dalších životních etapách ztvárňují Jiří Hána a Martin Pechlát.
Markéta Horešovská, Divadlo.cz 24.9.2004.

Trojici Burianů na scéně, evokující a citující zdařile jeho divadelní principy, Jiřího Hánu (předválečný EFB), Karla Dobrého (válečného) a Martina Pechláta (poválečného) čeká zpřísnění sebekázně, vyloučení jakéhokoliv deklasujícího zcizení nebo odstupu od Buriana, vyzmizíkování náhledu jeho psýchy z vnějšku. Zejména Dobrý má k tomu sklon.
Jiří P. Kříž, Právo 30.9.2004.

Inscenace je důsledně černobílá - v barvě výpravy, v kostýmech,  ve filmových dotáčkách historických i nově pořízených. Burian v podání tří herců – Jiřího Hány, Karla Dobrého a Martina Pechláta – je prázdný mluvka, zaštiťuje se frázemi a jedinkrát vykoná statečné gesto: napíše Stalinovi dopis, v němž protestuje proti uvěznění režiséra Mejercholda. /…/ I když všichni herci podávají technicky výborné, soustředěné výkony, i když výtvarné řešení Tomáše Rusína má styl a využití dotáček či voicebandů odpovídá Burianovu přístupu, je zdlouhavá inscenace zklamáním.
Vladimír Hulec, Mladá fronta DNES 8.10.2004.

Esencí Burianova ansámblu je i šestice šťastně vybraných protagonistů: Gabriela Pyšná, Eva Stanislavová, Alena Štréblová, Karel Dobrý, Jiří Hána, Martin Pechlát, spojená nejenom nevšední muzikálností, ale též inteligentní empatií pro Burianovu poetiku a její současné režijní „přebásnění“. Mužští představitelé jsou označeni slušivým burianovským knírem a předávají si postavu Buriana s důrazem na jeho odlišné životní etapy. Každému z nich se povedlo vystihnout jiný stupeň jeho rozporuplné povahy. Hánovi Burianův nakažlivý entuziasmus, Dobrému strhující revolučnost a Pechlátovi jeho zoufalý fanatismus, kterým překřikoval svou osamělost. Typově odlišné herečky výmluvně předvádějí společnou ochotu disciplinovaně sloužit Burianově fascinující osobnosti.
Richard Erml, Reflex 41/2004.

Kolektivní i sólové akce rozehrávají tři herci s burianovskými knírky střídající se v ústřední roli (Karel Dobrý, Jiří Hána a Martin Pechlát) a tři herečky (Gabriela Pyšná, Eva Stanislavová a Alena Štréblová).
Alena Bjačková, Nedělní svět 3.10.2004.

Důraz na uměleckou stránku ovšem vede k tomu, že se E. F. B. v inscenaci jako by rozplynul. Snad je to i tím, že Buriana ztvárňují hned tři herci, Karel Dobrý, Jiří Hána a Martin Pechlát, a jednu z jeho „podob“ dokonce hraje žena – Gabriela Pyšná.
Zdeněk A. Tichý, Mladý svět 5.10.2004.

Muži se postupně o part EFB ve třech fázích jeho života střídají, ženy zůstávají anonymní "an sich". Všichni hrají skvěle, hvězdou je sice Karel Dobrý, ale byla by škoda soustředit chválu jen na něj.
Jiří Peňás, Týden 29.11.2004.

Důraz na uměleckou stránku ovšem vede k tomu, že se E. F. B. v inscenaci jako by rozplynul. Snad je to i tím, že Buriana ztvárňují hned tři herci, Karel Dobrý, Jiří Hána a Martin Pechlát, a jednu z jeho „podob“ dokonce hraje žena – Gabriela Pyšná.
Mladý svět 5.10.2004.

V inscenaci se celkem vystřídají tři představitelé Buriana, kteří jej ztělesní v jednotlivých životních etapách – Jiří Hána, Karel Dobrý a Martin Pechlát.
Jana Machalická, Lidové noviny 23.9.2004.

Herci (Karel Dobrý, Jiří Hána, Martin Pechlát) se v postavě protagonisty střídají, jako by se tím naznačovala proměnlivost Burianovy osobnosti.
-kul-, Týden 13.9.2004.